ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ


เรียนผู้ใช้งานระบบ


      ขณะนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีปัญหาเนื่องจากไฟดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

  

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.1
12/11/2558 [No. DRCWEB01 ]