ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ


เรียนผู้ใช้งานระบบ


      เนื่องจากมีการย้ายระบบฐานข้อมูล wel2 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ตั้งเวลา 20:30 - 8:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

  

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.1
12/11/2558 [No. DRCWEB01 ]