เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ระบบตรวจสอบสิทธิสำรอง
ทดสอบศูนย์สำรองข้อมูลแห่งใหม่ 25/01/2558

จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

           


 

หมายเหตุ : ใช้ User Name และ Password เดียวกับการตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น
เฉพาะสำนักงานสาขา ใช้ User Name และ Password เดียวกับ FTP

2545 ระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างสำนักบริหารการทะเบียน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

Version 1.1
22 กุมภาพันธ์ 2553 [No. ]