เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ระบบตรวจสอบสิทธิสำรอง
ขออภัยเนื่องจากทางสปสช มีการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายของระบบภายใน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22:00 น. - 23.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18/04/2557 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทางหน่วยงานกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไข
จึงขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวก

           


 

หมายเหตุ : ใช้ User Name และ Password เดียวกับการตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น
เฉพาะสำนักงานสาขา ใช้ User Name และ Password เดียวกับ FTP

2545 ระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างสำนักบริหารการทะเบียน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

Version 1.1
22 กุมภาพันธ์ 2553 [No. ]